Teprve se fotit učím, tak prosím přimhouřit očko ... :-)

od 9/2012 Nikon D5100, starší Canon PowerShot SX210 IS. Ještě starší fotky Olympus C-300 Zoom
více 

Náš tip

Proměňte svá alba ve fotoknihu!
Ideální jako dárek nebo jen tak na památku.
Levně, rychle, jednoduše.

Kategorie: krajina
více  Zavřít popis alba 
19 komentářů
 • červenec 2003 až červenec 2012
 • 56 zobrazení
 • 0
 • 1919
Nový hrad či Nový dům, německy Neuhaus, latinsky Nova Domus založil Jindřich (později zvaný Jindřich z Hradce) rodem z vedlejší větve vítkovců někdy okolo r. 1220. Jindřichův Hradec je městem prokazatelně od r. 1293, řadí se tedy k nejstarším městům v Čechách. Páni z Hradce vymřeli po meči r. 1604 a panství převzal Vilém Slavata z Chlumu. V době vypuknutí třicetileté války byl J.Hradec druhé největší město v Čechách, ale tato válka odstartovala jeho úpadek. V r. 1801 zasáhl město ničivý požár kdy vyhořelo přes 300 domů. Jindřichův Hradec pak získal po požáru nový klasicistní vzhled. R. 1887 dostalo město jako druhé v Čechách provizorní osvětlení z Křižíkovy elektrárny. O rok později 1. dubna bylo elektrické osvětlení rozsvíceno natrvalo. J.Hradec bylo první město! v Rakousku - Uhersku, kde bylo elektrické osvětlení zavedeno i do soukromých domů. V r. 1945 byl zámek znárodněn a začal chátrat tak, že musel být r. 1976 uzavřen. Dlouhých 17 let se opravoval až byl r. 1993 opět zpřístupněn. Doporučuji navštívit minimálně věž od kud je nádherný výhled na rybník Vajgar a na historickou část města.
více  Zavřít popis alba 
38 komentářů
 • červenec 2003 až srpen 2012
 • 161 zobrazení
 • 0
 • 3838
více  Zavřít popis alba 
136 komentářů
 • květen 2002 až červen 2013
 • 138 zobrazení
 • 0
 • 136136
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • říjen 2005 až srpen 2012
 • 57 zobrazení
 • 0
 • 22
Zámek Troja (známý též jako Trojský zámek) je barokní stavba v pražské městské části Troja v bezprostřední blízkosti Pražské zoologické zahrady. Nachází se na pravém břehu řeky Vltavy, v jeho areálu se nalézá také několik hospodářských stavení, včetně konírny, a také vinotéka, inspirovaná přilehlou vinicí svaté Kláry. Objekt zámku je obklopen rozsáhlou zámeckou zahradou s mnoha okrasnými i ovocnými stromy a malým přírodním bludištěm, již zdobí fontány, terakotové vázy, štukové prospekty a oranžérie s bustami imperátorů.
více  Zavřít popis alba 
17 komentářů
 • 1.10.2011
 • 54 zobrazení
 • 0
 • 1717
více  Zavřít popis alba 
84 komentářů
 • červenec 2003 až září 2012
 • 124 zobrazení
 • 0
 • 8484
Botanická zahrada Univerzity Karlovy je jedna ze tří významných botanických zahrad v Praze. Byla univerzitou založena roku 1775 na Smíchově. Po povodni roku 1890 byla univerzitní botanická zahrada přemístěna na Nové Město, kde pražské univerzity odkoupily od Společností pro zvelebování zahrad zahradu budovanou od roku 1846. Dnešním vlastníkem je Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy.V areálu zahrady je budova katedry botaniky Přírodovědecké fakulty UK a sídlí zde Ústav pro životní prostředí a studijní oddělení Přírodovědecké fakulty UK.
Zahrada zahrnuje venkovní a skleníkové expozice. Ve sklenících se nachází stálá expozice tropů a suchých subtropů, tedy sbírka kaktusů a sukulentů. Rovněž jsou vystaveny velké a staré exempláře cykasů, kamélie, myrty a další rostliny pocházející ze sbírek bývalé smíchovské univerzitní zahrady z 19. století.
V létě je pod širým nebem vystavována sbírka rostlin z vlhkých subtropů podle světadílů původu rostlin, v zimě jsou tyto exponáty uskladněny ve velkém studeném skleníku.
Součástí venkovních expozic je významný unikátní exemplář jinanu dvoulaločného, Ginkgo biloba cv. Praga, který je obří bonsají stáří kolem 130 let. V zahradě je i jedna z prvních metasekvojí dovezených do Evropy a další dřeviny.
V roce 1904 byla založená kolekce středoevropské květeny, která je považována za nejcennější část zahrady.
Pravidelně se zde také konají výstavy exotického ptactva.
Kategorie: příroda
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 29.5.2011
 • 50 zobrazení
 • 0
 • 11
Botanická zahrada hl. m. Prahy (původně Pražská botanická zahrada) je botanická zahrada v Praze-Troji. Její nejznámější částí je skleník Fata Morgana, ale k zahradě patří také venkovní expozice včetně vinice. V květnu 1997 přibyla expozice japonské zahrady, zakládaná od roku 1995. Od dubna 2004 je pro veřejnost zpřístupněna památkově chráněná vinice svaté Kláry, pocházející přinejmenším ze 13. století, avšak v průběhu historie několikrát rušená a znovu obnovovaná. Od 17. století patřila k Trojskému zámku. V letech 1950–1953 byla obnovena, od roku 1995 je ve správě Pražské botanické zahrady. Svou rozlohou 3,56 ha je největší pražskou vinicí a tvoří významný podíl z celkových 11 ha aktuálně registrovaných pražských vinic.
Kategorie: krajinapříroda
více  Zavřít popis alba 
 • květen 2006 až květen 2011
 • 63 zobrazení
 • 0
 • 00
Kategorie: kulturaměsta
více  Zavřít popis alba 
8 komentářů
 • 19.5.2011
 • 51 zobrazení
 • 0
 • 88
Letohrádek Hvězda je renesanční letohrádek, stojící ve stejnojmenné oboře v Praze-Liboci. Oboru Hvězda v lese Malejově nad vsí Liboc zřídil roku 1530 král Ferdinand I., který ji později nechal obehnat zdí. Tehdy byla ještě zvána prostě Nová královská obora. Podle plánů králova mladšího syna rakouského arcivévody Ferdinanda Tyrolského, dlouholetého místodržícího v Čechách pak byl v letech 1555 až 1558 postaven letohrádek Hvězda. Ferdinand Tyrolský sám položil základní kámen k letohrádku 27. června 1555. Stavbu prováděli nejprve Juan Maria Avostalis del Pambio a Giovanni Lucchese, po nich Hans Tirol a Bonifác Wohlmut. Dvoupatrový letohrádek na unikátním půdorysu šesticípé hvězdy (díky kterému získal své jméno) patří do skupiny tzv. filosofických staveb a uvnitř vyniká bohatou štukovou výzdobou.

Letohrádek byl v roce 1962 zařazen na seznam národních kulturních památek. V současné době je zpřístupněn veřejnosti a uvnitř je umístěna expozice o bitvě na Bílé hoře, která se odehrála nedaleko od obory.
více  Zavřít popis alba 
 • 14.5.2011
 • 60 zobrazení
 • 0
 • 00
Ládví je 359 m n. m. (někde se uvádí 355 m n. m.) vysoký vrch na severním okraji Prahy, severně od pražské čtvrti Kobylisy a jihozápadním směrem od staré zástavby Ďáblic. Celá oblast je přírodní památka na území hlavního města Prahy. Důvodem ochrany jsou geologické profily v opuštěném buližníkovém lomu se zachovalými usazeninami svrchnokřídového moře vzniklými v příbojové zóně. Přírodní památka Ládví byla vyhlášena 1. října 1982 jako jedna z nejlépe dochovaných ukázek činnosti příboje druhohorního moře na území ČR pyšnící se výskytem vzácných zkamenělin dírkovců. Na východním okraji vrchu Ládví se nachází další významný buližníkový útvar. V padesátých letech 20. století na něm byla postavena hvězdárna, která je dnes spojena se Štefánikovou hvězdárnou na pražském Petříně a od roku 1975 je třetím střediskem Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy.
Kategorie: krajinapříroda
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • 18.4.2011
 • 78 zobrazení
 • 0
 • 22
Kategorie: ostatní
více  Zavřít popis alba 
65 komentářů
 • březen 2004 až leden 2014
 • 168 zobrazení
 • 0
 • 6565
Tropický skleník Fata Morgana se nachází mimo areál venkovních expozic Botanické zahrady, na prosluněném jižním svahu trojské stráně. Moderní stavba s neobvyklým esovitým půdorysem je zapuštěna do skalnatého terénu. Přirozeně členitého povrchu skály, která tvoří zadní stěnu skleníku, je zde důmyslně využito k terasovité výsadbě rostlin. Vzniká tak pozoruhodná expoziční plocha o rozloze cca 1750 metrů čtverečních, která svým originálním řešením činí z Faty Morgany evropský unikát. Interiér skleníku je rozdělen do tří samostatných částí s rozdílnou teplotou a vlhkostí vzduchu, v nichž se návštěvník postupně seznamuje s rostlinstvem tropického a částečně i subtropického klimatického pásma.
více  Zavřít popis alba 
 • 18.12.2010
 • 36 zobrazení
 • 0
 • 00
Landštejn je mohutný hrad s románským jádrem, rozšířený pozdně goticky a renesančně. Roku 1771 byl zničen požárem a opuštěn. Hrad Landštejn byl pevností, který měl střežit zemskou stezku do Vitorazska. Předchůdcem dnešního hradu Landštejn je pravděpodobně hrad, který byl postaven na místě dnešní osady Pomezí, který byl vystavěn rakouským rodem Zobingenů a byl především určen k obraně majetků výbojných Zobingenů proti českému králi. Tato doba (12.století) je označována jako doba kolonizace českých zemí ze strany rakouského panstva a na základě vojenských výbojů, české panstvo požádalo Fridricha I. Barbarossu o určení hranic. V roce 1179 ze strany Fridricha I. Barbarossy byla vydána první listinná podoba česko-moravsko-rakouské hranice.

Obranný hrad pro obranu moravského území po vydání listinné podoby hranic, vznikl na protější straně rakouského hradu na území jihozápadní Moravy. Prvním majitelem byl Hartlieb z Landštejna, který byl ve službách Přemyslovců v letech 1222-1236. Později byl hrad i s celým územím připojen k Čechám po sňatku Přemysla Otakara II. s Markétou z Babenberka a od roku 1259 byl hrad Landštejn v majetku Vítkovců.
Prvním prokázaným vítkovským majitelem Landštejna byl Sezema (původem z lomnicko - třeboňské větve Vítkovců), který hrad získal od Oldřicha z Landštejna. Páni z Landštejna získali značný politický vliv v království a zároveň svoje území značně rozšířili o Třeboň, Lomnici, Nové Hrady a Novou Bystřici. Velkého vlivu však získali za vlády Jana Lucemburského, kdy se Vilém z Landštejna stal jeho rádcem a zemským hejtmanem a vliv si udržel i za vlády Karla IV., který jej jmenoval purkrabím pražského hradu. V té době měl hrad důležitou strategickou pozici, protože hlídal významnou zemskou obchodní stezku z Itálie přes Rakousko do českého vnitrozemí a dále na sever k polským sousedům. Tato důležitá obchodní stezka se dokonce stala jablkem sváru mezi Vilémem z Landštejna a jeho příbuzným, Jindřichem z Hradce, kterému se nakonec podařilo po dlouhotrvajícím sporu stezku odklonit na Jindřichův Hradec.
více  Zavřít popis alba 
5 komentářů
 • 3.8.2004
 • 94 zobrazení
 • 0
 • 55
II. hraniční pásmo čs republiky u Landštejna
Kategorie: cestování
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 3.8.2004
 • 46 zobrazení
 • 0
 • 11
více  Zavřít popis alba 
7 komentářů
 • červenec 2003 až srpen 2012
 • 68 zobrazení
 • 0
 • 77
Kategorie: cestováníměsta
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • 7.8.2003
 • 59 zobrazení
 • 0
 • 22
Ládví je 359 m n. m. (někde se uvádí 355 m n. m.) vysoký vrch na severním okraji Prahy, severně od pražské čtvrti Kobylisy a jihozápadním směrem od staré zástavby Ďáblic. Celá oblast je přírodní památka na území hlavního města Prahy. Důvodem ochrany jsou geologické profily v opuštěném buližníkovém lomu se zachovalými usazeninami svrchnokřídového moře vzniklými v příbojové zóně. Přírodní památka Ládví byla vyhlášena 1. října 1982 jako jedna z nejlépe dochovaných ukázek činnosti příboje druhohorního moře na území ČR pyšnící se výskytem vzácných zkamenělin dírkovců. Na východním okraji vrchu Ládví se nachází další významný buližníkový útvar. V padesátých letech 20. století na něm byla postavena hvězdárna, která je dnes spojena se Štefánikovou hvězdárnou na pražském Petříně a od roku 1975 je třetím střediskem Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy.
Kategorie: krajinapříroda
více  Zavřít popis alba 
13 komentářů
 • prosinec 2010 až listopad 2012
 • 97 zobrazení
 • 0
 • 1313
tratě jsou dvě: J.H. - Nová Bystřice a J.H. - Obrataň. Od r. 1995 jezdí historické vlaky se zapůjčenou parní lokomotivou U 47.0 z Národního technického muzea po trati do Nové Bystřice nádhernou krajinou České Kanady. Rozchod kol 760 mm - tzv bosenský rozchod
Kategorie: cestování
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 19.8.2005
 • 69 zobrazení
 • 0
 • 11
Kategorie: kultura
více  Zavřít popis alba 
 • 11.3.2006
 • 45 zobrazení
 • 0
 • 00
exkurze do pivovaru ..
Kategorie: cestováníkultura
více  Zavřít popis alba 
 • 20.10.2004
 • 70 zobrazení
 • 0
 • 00
Vyšehrad je historické opevnění na skále nad pravým břehem řeky Vltavy v Praze. Váže se k němu řada pověstí z počátků českých dějin.Podle pověsti ho založil bájný kníže Krok. Vznikl jako knížecí hradiště ve druhé polovině 10. století. Koncem 11. století tady sídlil první český král Vratislav II. Při kostele sv. Petra a Pavla byla zřízena vyšehradská kapitula. Později se stal především pevností, střežící od jihu Prahu, rozsáhle barokně přebudovanou ve 2. polovině století 17. Od 15. do 19. století byl Vyšehrad s podhradím též samosprávným městem, do roku 1848 podřízeným vyšehradské kapitule a připojeným ku Praze roku 1883. V téže době došlo k přetvoření hřbitova při kostele sv. Petra a Pavla na pohřebiště zasloužilých českých osobností se Slavínem. Od roku 1962 je sadově upravený vyšehradský areál národní kulturní památkou.
Kategorie: kultura
více  Zavřít popis alba 
 • 20.11.2010
 • 117 zobrazení
 • 0
 • 00
Kategorie: kultura
více  Zavřít popis alba 
 • 20.11.2010
 • 52 zobrazení
 • 0
 • 00
Zoo Praha - Trója
více  Zavřít popis alba 
 • 29.10.2005
 • 30 zobrazení
 • 0
 • 00

Nebyla nalezena žádná alba.

Teprve se fotit učím, tak prosím přimhouřit očko ... :-)

od 9/2012 Nikon D5100, starší Canon PowerShot SX210 IS. Ještě starší fotky Olympus C-300 Zoom

Aktivní od

31. července 2012

Pohlaví

muž

Datum narození

25. dubna 1965

Mí oblíbení lidé na Rajčeti

reklama